35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Idees per acció

En aquesta secció, trobareu una àmplia selecció de bones pràctiques implementades durant la EWWR en l’àmbit de les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar).

Ideas for Actions

1. Prevenció en origen:

Aquest tema abasta accions que tenen com a objectiu crear consciència de la necessitat urgent de reduir la quantitat de residus que produïm i donar consells per evitar i reduir els residus en origen mitjançant la promoció del compostatge domèstic, adhesius a la bústia per evitar la publicitat gratuïta, fomentant el consum d’aigua de l’aixeta, etc., així com accions perquè el consumidor canviï els seus patrons de comportament, pensi en el medi ambient cada vegada que fa una compra i opti per productes poc envasats o sense envàs, per productes amb l’etiqueta ecològica, per compres a granel, faci regals desmaterialitzats, etc.

Més informació sobre prevenció en origen

2. Reutilització i preparació per a la reutilització:

Aquest tema abasta accions destinades a recordar als consumidors que els productes poden tenir una segona vida; accions que promouen ajornar la compra d’un producte nou i reparar o reutilitzar-ne un d’usat, que fomentin la donació de productes que ja no necessitem; accions que tenen com a objectiu canviar el patró de consum del consumidor fent ús de productes reutilitzables o emplenables, contractant productes en lloc de comprar-los, etc.

Més informació sobre reutilització i preparació per a la reutilització

3. Foment del reciclatge:

Aquest tema abasta accions destinades a ajudar les persones a millorar els seus hàbits de selecció de residus, que expliquin com tancar el cercle dels recursos materials animant els consumidors a dipositar els residus als contenidors que pertoquen o organitzant visites a instal•lacions de classificació i reciclatge.

Més informació sobre foment del reciclatge