35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Reduir – Prevenció en origen

Reduir significa utilitzar menys recursos, és a dir, la prevenció en origen. La prevenció de residus es defineix per aquell ampli ventall de mesures i acciones dutes a terme per evitar que una substància, material o producte esdevingui residu.

El millor residu és aquell que no es genera!

En aquesta pàgina trobareu una amplia selecció d’idees i d’accions que es poden implementar durant la EWWR i es centren en la prevenció de residus. Us invitem a donar un cop d’ull a la

selecció d’accions i bones pràctiques implementades en edicions anteriors de la EWWR.

Reduce Waste
Action EWWR 2013: Save the leftovers! Helsingborg, SE. © NSR

Idees per acció – REDUIR

Informació campanya:

 • Exposició o estand d’informació sobre els impactes ambientals, socials i econòmics dels residus i sobre la necessitat de reduir els residus
 • Taula rodona o conferencia per tractar aspectes de la prevenció de residus.
 • Produir vídeos sobre l’impacte dels residus que produïm i la necessitat de reduir-ne llur generació, i la seva difusió a través de diversos canals (YouTube, Facebook, Twitter, TV, Cinema…)
 • Visita comentada a instal.lacions relacionades (centres d’economia social, botigues de reparació per bicicletes, mobiliari o aparells elèctrics i electrònics)
 • Visualització de films temàtics de sensibilització (Trashed, Plastic Paradise, Bag it!, Waste Land) i debat posterior sobre bones pràctiques diàries.
 • Concurs de prevenció de residus. (films, jocs, pòsters, etc.)
 • Organitzar una activitat per promocionar els adhesius contra el correu brossa.
 • Mostrar la reducció de l’impacte ambiental del lloc de treball gracies a les mesures adoptades en Prevenció de residus.
 • Interactuar amb els nens i plantejar-los preguntes sobre els residus que produeixen i els seus coneixements reals sobre les activitats escolars i extraescolars.
 • Organitzar una pluja d’idees sobre els mètodes per reduir els residus a l’escola.
 • Crear una targeta de fidelitat de ciutadà ecològic que recompensi les accions i compres ecològiques.

Reduir l’ús de recursos:

 • Organitzar una activitat sobre un «bar d’aigua» (tast amb els ulls tapats de diferents tipus d’aigua, incloent-hi l’aigua de l’aixeta).
 • Organitzar una activitat de demostració sobre bolquers reutilitzables.
 • Organitzar una acció per prevenir els residus a l’oficina (especialment el paper, imprimir amb menys paper, etc.).
 • Llançar un producte nou amb un disseny ecològic
 • Adoptar una política de compres sostenibles per als subministraments d’oficina, les línies de producció, la cuina, etc.
 • Instal·lar dispensadors d’aigua.
 • Instal·lar màquines de cafè que acceptin tasses en lloc de funcionar només amb gots de plàstic.

Reduir els envasos:

 • Organitzar cursos, per exemple, un curs per com es pot reduir l’empaquetament d’aliments.
 • Promoure la compra d’aliments a granel no envasats.
 • Organitzar una activitat de desembalatge a la sortida de la caixa d’un comerç.
 • Organitzar una activitat de comparació dels carretons d’anar a comprar (més o menys embalatge).
 • Instal·lar plafons informatius als supermercats que indiquin quins productes generen menys residus
 • Crear una acció de promoció de les bosses d’anar a comprar reutilitzables.
 • Posar en marxa una activitat de recuperació d’embalatges usats a l’empresa.
 • Adoptar una política de compres sostenibles i verdes per als subministraments d’oficina, les línies de producció, la cuina, etc.

Reduir el malbaratament alimentari:

El 2014 la Setmana Europea de la Prevenció de Residus va centrar en la prevenció del malbaratament alimentari. Podeu trobar fitxes descriptives sobre la organització i implementació d’accions per reduir el malbaratament alimentari a la pàgina del Dia Temàtic de la Prevenció 2014.

  • Organitzar un pícnic sense residus
  • Organitzar un curs de cuina per aprofitar les sobres de menjar
  • Organitzar seminaris sobre la lectura de les etiquetes (dates de caducitat, dates de consum preferent, etc.)
  • Visualitzar films curts en el Malbaratament Alimentari. Podeu contactar a Love Food Hate Waste Campanya o Recycle Devon, o el concurs Love Food Film
  • Iniciar l’autocompostatge
  • Iniciar el compostatge comunitari
  • Repartir llistes de la compra als clients per evitar les compres innecessàries
  • Conferencia: Com evitar el malbaratament alimentari quan comprem o cuinem?
  • Introduir mesures al menjador de l’escola o de l’oficina per reduir el malbaratament alimentari

Recordeu fer fotografies i vídeos de la vostra acció per mostrar els resultats i evolució d’aquesta a través de diversos canals (premsa, xarxes socials, plafons informatius…)

Per què és tant important reduir els residus?

La reducció de residus és una prioritat per la Unió Europea. Els residus municipals s’han doblat en pes des de 1970 i estan al nivell més elevat des de fa 15 anys. L’any 2011, cada persona generava 500kg de residus municipals en els estats membres de la UE (Font Eurostat, Mitjana UE-27). Aquests residus són el resultat de modes de producció i consum no sostenible. A més a més, el consum de productes (incloent la seva producció, transport i distribució) representa aprox. 50% de les emissions que contribueixen al canvi climàtic. L’increment en la quantitat de residus a ser gestionats requereix un major nombre d’infraestructures per la seva recollida i tractament, el cost dels quals repercuteix directament en els pressupostos públics de les administracions locals i regionals. En aquest context, la prevenció de residus ha esdevingut un concepte essencial i simple en la gestió de residus, essent un factor tècnic fonamental en la gestió local però també en recordar-nos sobre l’escassetat dels recursos naturals.