35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Reutilització i Preparació per a la reutilització

Reutilització significa reconvertir i reutilitzar productes o els seus components. Inclou alhora reutilització i preparació per a la reutilització.


Reutilitzar objectes disminueix l’ús de materials i de recursos energètics, i redueix la contaminació i degradació del capital natural. El reciclatge ho fa també però en menor mesura.

Reutilitzar productes és la segona millor opció en la gestió de residus, després de la prevenció!

En aquesta pàgina trobareu una selecció d’idees i d’accions que podeu implementar durant la EWWR i que es centren en la reutilització i la Preparació per a la reutilització. Us invitem a donar un cop d’ull a la selecció d’accions i bones pràctiques implementades en edicions anteriors de la EWWR.

Idees per acció – REUTILITZAR:

Recordeu fer fotografies i vídeos de la vostra acció per mostrar i publicar els resultats i evolució de la vostra acció a través de diversos canals (premsa, xarxes socials, plafons informatius…)

Per què és important reutilitzar?

La reutilització afronta els mateixos problemes que la prevenció. A Europa es generen encara masses residus! Allargar la vida útil dels productes gràcies a la reutilització i la preparació per a la reutilització permet reduir la quantitat de residus produïts. La reutilització té un fort valor pel desenvolupament sostenible per què no només promou la protecció ambiental a través de la prevenció de residus sinó que també contribueix a objectius socials i beneficis econòmics.

Beneficis ambientals de reutilització:

Beneficis socials de la reutilització:

Beneficis econòmics de la Reutilització

Llegiu més en relació als beneficis de la reutilització: