35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Prevenir els residus diàriament

A la feina

A l’escola

Durant els àpats

L’oci

A la botiga

El bricolatge

Al jardí

A casa

Voleu arribar al quid de la qüestió? Descobriu 12 bons hàbits per prevenir residus. També trobareu més idees d’activitats que poden posar-se en pràctica durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus en aquest lloc web.