35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Criteris d’acreditació

Les accions que es presentin han de complir els criteris per a ser validades i reconegudes com a acció oficial de la Setmana.
L’acció ha de ser innovadora i ha de servir per conscienciar el públic i/o mostrar el compromís dels ciutadans, i s’ha de fer durant l’edició anual de la EWWR.

Tipus de responsables d’acció

Qualsevol organització o persona que estigui interessada en organitzar una acció de sensibilització durant la Setmana, pot participar-hi com a responsable d’acció.

Els responsables d’acció han de presentar les accions proposades a l’coordinador nacional, regional o local que els pertoqui perquè les registri. Més informació per a convertir-se en responsable d’acció.

Dates de l’acció

L’acció ha de celebrar-se exclusivament durant l’edició anual de la Setmana : el 2014, la EWWR té lloc del 22 al 30 de novembre. No obstant això, l’acció pot reflectir altres accions de prevenció de residus que hagin estat posades en marxa amb anterioritat o que en siguin el resultat.

Temes de les accions

Les accions implementades durant la EWWR es regeixen per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar el material.

Les 3 R representen les opcions que haurien de tenir-se en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus.

Qualsevol projecte que se centri totalment o de manera parcial en un tema diferent dels esmentats serà rebutjada. Per exemple, els projectes de producció d’energia a partir de residus (waste-to-energy) no podran ser validats.

Així mateix, els responsables d’acció poden proposar activitats de neteja o clean-up activitats com a accions possibles (vegeu “Let’s Clean Up Europe!” – la Jornada de neteja europea). Aquestes accions pretenen copsar l’atenció del públic i dels mitjans de comunicació sobre el gran volum de residus que s’aboquen a la natura. I per això, s’organitzen recollides de residus llençats il•legalment en boscos, platges o altres espais naturals.

Dia Temàtic de la Prevenció

Cada edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus tindrà el seu Dia Temàtic de la Prevenció. El Dia Temàtic de la Prevenció és una sèrie d’accions centrades en temes concrets relacionats amb la prevenció de residus. Es dóna especial èmfasi a les dues primeres “R”: Reduir i Reutilitzar. Les properes edicions de la Setmana celebraran el Dia Temàtic de la Prevenció sobre els següents temes:

*To be confirmed

Compromisos dels responsables d’acció Els responsables d’acció han de respectar els compromisos següents:

 • Les accions de la Setmana seran dutes a terme per responsables d’acció clarament identificats.
 • Les accions han de ser registrades i validades oficialment per un coordinador EWWR que cobreixi el territori on se celebra l’acció. Troba el teu coordinador
 • L’acció validada de la Setmana ha de respectar la legislació i els reglaments del país on es porti a terme i ha d’obtenir totes les autoritzacions necessàries perquè es pugui desenvolupar sense cap contratemps.
 • L’acció ha de valorar i fomentar les pràctiques i els gestos positius.
 • L’acció s’ha de desenvolupar des d’una perspectiva oberta i de cooperació, i no des d’un punt de vista de confrontació.
 • L’acció no ha d’estar vinculada a cap postura política ni religiosa, i ha de respectar els bons costums.
 • L’acció no ha de tenir ànim de lucre i ha de ser d’accés gratuït.
 • L’acció acreditada per a la Setmana no es pot centrar en cap cas en un producte o un projecte comercial.
 • El logotip de la EWWR i el de LIFE només es podran fer servir en el marc de l’acció validada per la Setmana: els drets d’ús dels logotips queden restringits a aquesta acció.
 • El responsable d’acció es compromet a avaluar la seva acció després de dur-la a terme (avaluació qualitativa/quantitativa).
 • Excepte que s’indiqui el contrari en el formulari d’inscripció, l’acció validada no entrarà en el procés de revisió i selecció dels premis EWWR.