35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

El programa LIFE+

Life Plus

El Programa LIFE+ és l’instrument de la Unió Europea per al medi ambient, que contribueix a la implementació, actualització i desenvolupament de la política mediambiental mitjançant el cofinançament de projectes amb valor afegit europeu.

El programa LIFE+ es divideix en tres seccions: Natura i biodiversitat, Política mediambiental i governança, i Informació i comunicació. La EWWR rep el suport de la part corresponent a la “Informació i comunicació” del programa LIFE+ des del juliol de 2013 fins al juny de 2017.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus: un projecte LIFE+ d’informació i comunicació

El programa Informació i comunicació de LIFE+ té per objectiu difondre la informació i incrementar el nivell d’alerta sobre aspectes mediambientals, inclosa la prevenció d’incendis forestals. Així mateix, ofereix el seu suport en mesures d’acompanyament, com accions i campanyes d’informació i comunicació, conferències i seminaris de formació.

Life Plus Website

Més informació sobre el Projecte LIFE+ visitant el web de LIFE+.