35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

El Projecte

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus és una iniciativa que promou la implementació d’accions de sensibilització sobre els recursos sostenibles i la gestió de residus al llarg d’una setmana.

Arriba a un ampli sector de públics (administracions públiques, empreses privades, societat civil i ciutadans) i els encoratja a participar-hi.

Reduce, Reuse Recycle

Quins són els objectius de la EWWR?

Quines són les principals funcions de la EWWR?

El nucli del missatge: les 3 R i una operació de neteja

Les accions implementades durant la EWWR es regeixen per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar el material.

Les 3 R representen les opcions que haurien de tenir-se en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus.

Segons la jerarquia d’accions que apareix a la il•lustració, la prioritat principal hauria de ser reduir els residus que es generen. Reduir significa utilitzar menys recursos, és a dir, la prevenció en origen. En segon lloc, la prioritat és reutilitzar els productes; aquesta acció inclou també la preparació per a la reutilització. En tercer lloc, i com a última opció en la gestió de residus de la EWWR, trobem el reciclatge.

Temes de les accions

  1. Prevenció en origen
  2. Reutilització i preparació per a la reutilització
  3. Foment del reciclatge
  4. Let’s Clean Up Europe! - Jornada europea de neteja