35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Dia Temàtic de la Prevenció

Les accions implementades durant la EWWR es regeixen per les “3 R”: reduir els residus, reutilitzar els productes, reciclar el material. Les 3 R representen les opcions que haurien de tenir-se en compte en primer lloc a l’hora d’idear una estratègia de gestió de residus. D’acord amb aquesta jerarquia, la prevenció de residus (incloses la prevenció en origen i la reutilització) hauria de ser sempre al primer lloc en la llista de prioritats.

D’aquesta manera, la prevenció de residus ocupa una posició de força en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Per destacar-ho, s’organitzaran quatre dies temàtics de la prevenció durant la Setmana a tot Europa, un de diferent per a cada edició de la EWWR.

S’oferiran per a cada tema unes fitxes descriptives de les accions de sensibilització així com altres eines específiques.

Evidentment, també s’accepten altres accions de comunicació sobre la prevenció de residus que podran organitzar-se durant la Setmana, fins i tot encara que no es facin dins el marc del Dia Temàtic de la Prevenció.

Participa-hi!

Esteu interessants en fer un Dia Temàtic de la Prevenció aquest any?

Aleshores, heu d’omplir el formulari d’inscripció i presentar-lo a l’coordinador EWWR del vostre territori.