35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

Dia Temàtic de la Prevenció 2013 - Reutilitzar

El primer Dia Temàtic de la Prevenció que es farà durant la Setmana del 2013 estarà dedicat a la reutilització.

Thematic Reuse

La promoció d’activitats de reutilització és de gran importància per a un desenvolupament sostenible perquè no només s’encoratja la protecció del medi ambient amb la prevenció de residus, sinó que també es contribueix a la millora social (lluita contra la pobresa, foment de la inclusió social i la igualtat, creació de llocs de treball i molts altres aspectes).

El Dia Temàtic de la Prevenció 2013 basat en la reutilització s’organitzarà en col•laboració amb diferents actors de l’economia social, per exemple la xarxa RREUSE que va dur a terme la campanya “Waste Watchers”, actualment coneguda com “Reutilitza més, llença menys”.

Implementar activitats de reutilització

Per facilitar la promoció i organització d’activitats de reutilització durant la Setmana de 2013, els coordinadors i responsables d’acció poden trobar informació i eines de comunicació sobre el tema en l’àrea de descàrregues.

Fitxes

Aquest recull de fitxes sobre diferents activitats concretes de reutilització pretén ajudar-vos a organitzar aquest tipus d’accions. A més de proporcionar informació general de l’activitat, les fitxes ofereixen consells per a la preparació i organització de l’acció així com una llista d’exemples:

Taula de referència de pesos

Aquesta eina s’ha creat per ajudar a quantificar el total de residus evitats durant les accions de reutilització. Es tracta d’un full d’Excel on els usuaris poden trobar-hi diferents objectes (mobiliari, joies, electrodomèstics i altres) i al costat el pes mitjà de cadascun d’aquests objectes. La taula de referència de pesos és una eina molt útil per informar dels resultats de l’activitat i per avaluar de manera efectiva els resultats.

Com s’utilitza la taula de referència de pesos?

  1. Abans de l’acció de reutilització: Imprimeix l’arxiu pdf o aconsegueix un ordinador/tauleta per emplenar directament l’arxiu Excel.
  2. Durant l’acció de reutilització: Compta els articles que s’han intercanviat, venut o reparat; classifica’ls per categories. Utilitza l’arxiu PDF per fer-ho.
  3. Introdueix la quantitat final (unitats) d’objectes intercanviats/venuts/reparats en la primera pàgina de l’arxiu Excel. El total de residus evitats (en kg) es calcularà de manera automàtica. Us animem a fer servir aquesta informació per difondre i promoure l’èxit de la vostra activitat en termes de prevenció de residus.
  4. Envieu l’arxiu Excel al vostre coordinador EWWR