35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

EWWR Training

EWWR Trainings

Cada any, els socis del projecte organitzen diverses formacions virtuals (online). La formació persegueix diversos objectius:

En general, i en funció del programa dels cursos, s’enfoquen per informar i capacitar als actuals i potencials futurs coordinadors i responsables d’accions de la EWWR

New! Learn how to do your Pecha Kucha presentation! The link contains explanations on the presentation method used to present the best practices during the final LIFE EWWR International Conference in Barcelona, Spain on 18 May 2017.

Formació anterior