35

accions en 2017!

...i comptant!

You are offline: login here

EWWR Coordinators

Com participar com a coordinador?

Els coordinadors de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus són autoritats públiques amb competències en l’àmbit de la prevenció de residus.

Map

Actuen com a coordinadors de la Setmana en el nivell de competències que tenen al seu país. I per això, són responsables de promoure la EWWR als seus respectius territoris. També garanteixen el registre, la validació i la coordinació dels acciós proposats pels responsables d’acció. Les autoritats públiques poden delegar les seves tasques a un organisme associat que hagin nomenat oficialment per representar-les.

En aquells països, regions o territoris on no hi hagi cap coordinador nacional, regional o local, la Secretaria de la EWWR assumirà el paper d’coordinador. Els coordinadors de l’edició d’enguany de la EWWR es troben relacionats en la llista d’coordinadors.

Formació

Per ajudar als rcoordinadors en l’organització de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, cada any, es duran a terme diversos seminaris de formació. Més informació disponible a la pàgina de Formació.

Map

Converteix-te en coordinador! Per assumir la funció d’coordinador de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, cal ser una autoritat pública europea amb competències reconegudes en l’àmbit de la gestió de residus. Els coordinadors de la EWWR es comprometen amb els objectius de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus i amb els diferents compromisos dins el marc del projecte mitjançant la firma de la Carta de compromís dels coordinadors.

Si us interessa participar com a coordinador de l’edició següent de la Setmana, heu d’omplir la Carta de compromís dels coordinadors i enviar-la per correu electrònic a la Secretaria de la EWWR