35

intézkedések 2017-ben!

...és számolás!

You are offline: login here

Az Európai Bizottság hulladékkal kapcsolatos direktívái, mint jogi alap

Az Európai Bizottság hulladékkal kapcsolatos direktívái, mint jogi alap

Manapság a hulladékgazdálkodást Európában a számos rendelet szabályozza. A jelenlegi uniós hulladékos szabályozás alapját az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve adja, melyet Hulladék Keretirányelvének is neveznek. A Hulladék Keretirányelv határozza meg a hulladékgazdálkodással kapcsolatos fogalmakat úgy, mint hulladék, anyagában történő újrahasznosítás és energetikai hasznosítás. Az irányelv megállapít olyan főbb elveket is, mint például a hulladék olyan módon történő kezelésének kötelezettségét, amely nem gyakorol kedvezőtlen hatást a az emberi egészség és környezetre és különösen ne jelentsen kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra;ne okozzon kellemetlen zajt vagy szagot; és ne befolyásolja hátrányosan a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket.

A hulladékpiramis

A Hulladék Keretirányelv meghatározza a különböző hulladék kezelési módszerek alkalmazási hierarchiáját a környezetre gyakorolt hatásuk szempontjából. Ez az úgynevezett “Hulladékpiramis”, melyet elsődleges fontosságúnak kell tekinteni, az Európai Unió tagállamai számára kötelező irányelvként szolgál saját szabályozásuk kialakításához.

 1. Hulladékmegelőzés
 2. Újrahasználatra előkészítés
 3. Újrahasznosítás
 4. Energetikai hasznosítás
 5. Ártalmatlanítás (lerakás), mint legvégső megoldás

  A 3R megközelítés: Hulladékcsökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás

  Az Európai Hulladékcsökkentési Hét projekt tudatformálási tevékenysége kapcsán a hulladékpiramis első három lépcsőfokát népszerűsíti: Hulladék keletkezésének megelőzése, újrahasználat, újrahasznosítás.

  Azonban a projekt keretén belül egy másik hulladékkezelési szegmentáció is bevezetésre került annak érdekében, hogy az az európai polgárok számára a lehető legérthetőbb legyen: ez az úgynevezett 3R megközelítés: hulladékcsökkentés, újrahasználat, újrahasznosítás.

  1. Hulladékcsökkentés – A hulladék keletkezésének megelőzése, illetve a keletkezett hulladékmennyiség csökkentése
  2. Újrahasználat – újrahasználatra való előkészítés és újrahasználat
  3. Újrahasznosítás – hulladékszelektálás és újrahasznosítás

  Ha többet szeretnél megtudni a 3R-ről, kattints a projekt honlapjára.

  Az EWWR “3R megközelítése” és a hulladékpiramis

  A hulladékpiramis legfelső lépcsőfoka kiemelten a hulladék keletkezésének megelőzésével foglalkozik, mely magában foglalja a hulladék keletkezésének csökkentését és a termékek újrahasználatát is. Az újrahasználatra való előkészítés önálló szintet alkot. A harmadik preferált kezelési szint – mind az Európai Bizottság hulladékpiramisában, mind a 3R megközelítés alapján -az újrahasznosítás.

  EC waste hierarchy
  Az EWWR “3R megközelítése” és a hulladékpiramis