35

intézkedések 2017-ben!

...és számolás!

You are offline: login here

A projekt

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét egy olyan kezdeményezés, melynek célja, hogy minden évben egy héten keresztül különböző akciók révén ráirányítsa a figyelmet a fenntartható erőforrás- és hulladékgazdálkodás jelentőségére.

Részvételre, cselekvésre ösztönzi a széles közönséget (hatóságokat, magánvállalatokat, civil társadalmat valamint állampolgárokat).

Reduce, Reuse Recycle

Mi az Európai Hulladékcsökkentési Hét célja?

Melyek az Európai Hulladékcsökkentési Hét fő feladatai?

Az alapüzenet: „3R“ és szemétgyűjtési akció

Az Eutópai Hulladékcsökkentési Hét keretében zajló akciók a hulladékgazdálkodás három alapelve (angol elnevezésük után „a 3R elve“) köré szerveződnek: a hulladékmennyiség csökkentése, a termékek újrahasználata, az anyagok újrahasznosítása. Az alábbi lehetőségek közül ezt a három megoldást kell előnyben részesíteni minden hulladékgazdálkodási stratégia kidolgozása során.

A fent bemutatott hulladékpiramist alapul véve, a hulladék keletkezésének megelőzése bír elsődleges prioritással. Hulladékcsökkentés alatt elsősorban a kevesebb nyersanyag felhasználása és a kevesebb hulladék termelése értendő. Ez a gyakorlatban a hulladék keletkezésének megelőzését, illetve a keletkező hulladék mennyiségének csökkentését is jelentheti. A második legjobb lehetőség a termékek újrahasználata. Ez magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést is. A harmadik és egyben az utolsó, az Európai Hulladékcsökkentési Hét által támogatott hulladékgazdálkodási opció az anyagában történő újrahasznosítás.

Akció témák

  1. Hulladékcsökkentés: A hulladék keletkezésének megelőzése, illetve a keletkezett hulladékmennyiség csökkentése
  2. Újrahasználatra való előkészítés és újrahasználat
  3. Újrahasznosítás – hulladékválogatás és újrahasznosítás
  4. Let’s Clean Up Europe! – Tisztítsuk meg Európát!