35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Les EWAV-trofeeën

De jaarlijkse EWAV-prijsuitreiking is een evenement dat in het leven werd geroepen om de meest opmerkelijke acties van elke EWAV-editie te belonen. Er wordt één actie beloond uit elk van de volgende categorieën:

Awards
European Waste Reduction Trophy 2010 © F. de Ribaucourt

Selectieprocedure

Projectdragers die hun actie graag in aanmerking zouden zien komen voor de evaluatie- en selectieprocedure voor de EWAV-trofeeën dienen dit aan te duiden op het registratieformulier. Tenzij anders vermeld, wordt de gevalideerde EWAV-actie niet in aanmerking genomen voor de trofeeën.

Na elke editie van de EWAV maakt elke Coordinator een preselectie van maximaal 6 acties die plaatsvonden in zijn regio (één per categorie), gebaseerd op de volgende criteria:

De jury

De jury bestaat uit personen uit de milieusector die zijn erkend op Europees niveau, maar ook uit vaklui uit het domein van het afvalbeheer. Ze onderzoeken de voorgedragen acties (deze gekozen door de EWAV-Coordinatoren) en duiden in elk van de 6 categorieën een winnaar aan, op basis van bovenstaande criteria.