35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Doe ideeën op voor EWAV acties!

1. Vermindering - strikt vermijden en vermindering aan de bron

Dit thema beslaat acties die bewustzijn willen scheppen over de dringende noodzaak om de hoeveelheid afval die we produceren te verminderen, en dat door advies te geven over hoe afval aan de bron kan worden vermeden of verminderd, bijvoorbeeld via thuiscomposteren, het gebruik van anti-reclamestickers voor de brievenbus, of kraantjeswater drinken. Het beslaat bovendien acties die een gedragsverandering bij de consument beogen, door rekening te houden met duurzaamheidsaspecten in aankoopbeslissingen, zoals kiezen voor producten met een ecolabel of producten met weinig of geen verpakking, door goederen in het groot aan te kopen of gedematerialiseerde geschenken te kiezen.

Ideas for Actions

Lees meer over vermindering

2. Hergebruiken - voorbereiding voor hergebruik en hergebruiken zelf

Dit thema beslaat acties die deelnemers eraan willen herinneren dat producten een tweede leven kunnen hebben, die pleiten voor de reparatie of het hergebruik van producten in plaats van nieuwe te kopen, en die aanzetten tot het weggeven van producten die niet langer nodig zijn. Het thema omvat ook acties die gericht zijn op een verandering in het gedrag van de consumenten. Ze kunnen bijvoorbeeld herbruikbare of navulbare producten kopen, of voorwerpen huren in plaats van kopen.

Lees meer over hergebruiken

3. Recycling - afval sorteren en recycleren

Dit thema beslaat acties die mensen moeten helpen om hun sorteergedrag te verbeteren, bijvoorbeeld door uit te leggen hoe de lus van materiaalbronnen moet worden gesloten, door mensen aan te moedigen om hun afval naar het juiste inzamelingspunt te brengen, of door bezoeken aan sorteer- en recyclingfaciliteiten te organiseren.

Lees meer over recycling