35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Recycleren – sorteren en recycleren van afval

Recycleren betekent elke operatie gericht op de recuperatie van materialen die plaatsvindt na de inzameling en waarbij afvalstoffen opnieuw verwerkt worden tot producten, materialen of stoffen, zij het voor hetzelfde of voor een ander gebruik. Dit omvat het opnieuw verwerken van organisch materiaal, maar niet de terugwinning van energie of het opnieuw verwerken tot materialen die bestemd zijn voor gebruik als brandstof of aanvulgrond.

Recycle
Materialen recycleren om ze opnieuw in de productlus te stoppen en te besparen op grondstoffen!

Om te garanderen dat afvalstoffen gerecycleerd worden, zijn een gescheiden ophaling en het sorteren van afval essentieel. Het succesvol opzetten van schema’s voor gescheiden ophaling en aansporen van burgers om hun afval te sorteren zijn dus cruciaal om de recyclagegraad te verhogen.

Op deze pagina vindt u een uitgebreide selectie van ideeën voor acties die u kunt opzetten tijdens de EWAV met de focus op het sorteren en recycleren van afval. Bekijk ook zeker eens de casestudies van succesvolle recyclageacties die in voorgaande edities van de EWAV zijn opgezet.

Ideeën voor acties – Recycleren: Klik om te tonen:

  • Tentoonstelling of informatiestand die informeert over de milieu-, sociale en economische impact van afval, meer bepaald verbranding en storten, en de nood om afval te sorteren en recycleren;
  • Makkelijk te begrijpen sorteergidsen ontwikkelen voor gezinnen, en ze verspreiden onder je doelpubliek;
  • Introduceer afval sorteren op het werk, in scholen, op openbare plaatsen (ondersteund door sorteerspelletjes);
  • Het tonen van sensibiliserende filmpjes over afval en grondstoffenschaarste, gevolgd door een overleg en concrete tips voor het publiek;
  • Recyclage en composteersites bezoeken, gevolgd door een overleg;
  • Filmwedstrijd over de noodzaak van het sorteren van afval en recyclage;
  • Recyclage workshop/wedstrijd;

Welke actie u ook opzet: vergeet niet foto’s te nemen en filmpjes te maken en uw resultaten te publiceren en delen via alle mogelijke kanalen (media, drukwerk, informatiestand, sociale media, etc.).

Waarom is recycleren belangrijk?

Recycleren vermindert de hoeveelheid afval die gestort of verbrand wordt en garandeert dat de materialen na een transformatie opnieuw gebruikt worden voor de vervaardiging van nieuwe producten. Door te recycleren worden afvalstoffen een bron van secundaire grondstoffen. Zo draagt recycleren bij tot het beperken van het gebruik van materialen en energie en het verminderen van de vervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen.

Voordelen van recycleren