35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Vermindering - Strikt vermijden en vermindering aan de bron

Afvalvermindering betekent in de eerste plaats minder materialen gebruiken. Dit omvat het zoveel mogelijk vermijden van afval en een beperking aan de bron. Afvalvermindering kan gedefinieerd worden als het geheel van maatregelen en acties die genomen worden voordat een stof, een materiaal of een product afval wordt.

Het beste afval is het afval dat niet geproduceerd wordt!

Op deze pagina vindt u een uitgebreide selectie van ideeën voor acties die u kunt opzetten tijdens de EWAV met de focus op afvalvermindering door strikt vermijden en vermindering aan de bron. Bekijk ook zeker eens de casestudy’s van succesvolle verminderingsacties die in voorgaande edities van de EWAV op touw werden gezet.

Reduce Waste
Action EWWR 2013: Save the leftovers! Helsingborg, SE. © NSR

Ideeën voor acties – VERMINDERING

Informatiecampagnes :

 • Expo- of informatiestand om informatie te verschaffen over de ecologische, sociale en economische impact van afval en de nood aan afvalvermindering
 • Rondetafelgesprek of een conferentie om het probleem te schetsen en te bespreken
 • Filmpjes maken over de impact van het afval dat we produceren en de nood aan afvalvermindering en die filmpjes publiceren via alle mogelijke kanalen (YouTube, Facebook, Twitter, TV, bioscoop…)
 • Terreinbezoeken (zoals: composteren, sociale economie, reparatiewinkels voor fietsen, gereedschap, kleren, meubels of elektrische toestellen), gevolgd door een discussie
 • Sensibiliseringsfilms tonen (Trashed, Plastic Paradise, Bag it!, Waste Land) gevolgd door een discussie en concrete tips voor elke dag voor het publiek
 • Wedstrijd rond afvalvermindering (van kortfilms/games/posters etc.)
 • Promotie van “Geen reclame”-stickers voor brievenbussen
 • De verminderde milieu-impact in uw werkplek tonen die bereikt werd door de maatregelen voor afvalvermindering
 • Praten met kinderen en hen bevragen over het afval dat ze produceren en hun bewustzijn in de context van hun dagelijkse activiteiten op school en daarbuiten
 • Brainstormsessie op school: Hoe kunnen we het afval verminderen dat we op school produceren?
 • Een “eco-burger getrouwheidskaart” introduceren die ecologisch gedrag beloont of duurzaam ondernemen stimuleert

Het gebruik van materialen verminderen:

 • “Waterbar”-actie: blind proeven van verschillende soorten water, waaronder kraantjeswater
 • Activiteit om herbruikbare luiers te demonstreren en promoten
 • Acties rond afvalvermindering op kantoor (dubbelzijdig afdrukken, eenzijdig papier hergebruiken, kraantjeswater of een waterautomaat gebruiken, glazen/mokken gebruiken in plaats van plastic bekers, losse thee gebruiken in plaats van theezakjes, etc.)
 • Lancering van een ecodesign product
 • Een beleid doorvoeren van duurzame aankopen voor kantoor/school/keukenbenodigdheden en productielijnen
 • Waterkoelers installeren in plaats van flessenwater te verdelen
 • Koffiemachines installeren die werken met mokken in plaats van plastic bekers, en het gebruik van mokken stimuleren

Verpakking verminderen:

 • Workshops, bijvoorbeeld een cursus over hoe men de hoeveelheid voedselverpakkingen kan beperken
 • Het kopen van onverpakte voeding stimuleren
 • “Uitpak”-actie aan de kassa en bewustzijn creëren over plastic zakken die één keer gebruikt worden
 • Vergelijkingen tussen winkelkarretjes: Wie kocht producten met minder verpakking? Hoe kunnen wij allemaal bewuster boodschappen doen en overbodige verpakking vermijden?
 • Informatiepanelen in supermarkten die de consument stimuleren om te kiezen voor producten met minder verpakking
 • Promoten/aanbieden van herbruikbare winkeltassen en het gebruiken van lege kartonnen dozen uit de supermarkt
 • Een concept ontwikkelen over hoe u verpakking in uw bedrijf kunt hergebruiken
 • Een beleid hanteren van duurzame aankopen voor kantoor/keukenbenodigdheden en productielijnen

Voedselverspilling verminderen:

  In 2014 focuste de Europese Week voor Afvalvermindering op het verminderen van voedselverspilling. Informatiefiches over hoe u acties kunt opzetten in het kader van de strijd tegen voedselverspilling vindt u op de pagina rond de Afvalpreventie Themadagen 2014.
  • Afvalvrije lunch/picknick/diner
  • Workshop: koken met restjes
  • Workshops over het lezen van labels (te gebruiken tot, ten minste houdbaar tot, …)
  • Kortfilms over voedselverspilling tonen. U kunt in dit verband contact opnemen met de Love Food Hate Waste-campagne of Recycle Devon, of de Love Food Film-wedstrijd raadplegen
  • Begin thuis of op het werk te composteren
  • Introduceer gemeenschapscomposteren
  • Deel boodschappenlijstjes uit en help consumenten hun boodschappen beter te plannen om overbodige aankopen te vermijden
  • Workshop: Hoe kan u voedselverspilling vermijden bij het boodschappen doen of koken?
  • Verbeter het concept van het school- of bedrijfsrestaurant door de voedselverspilling daar te verminderen

Welke actie u ook opzet: vergeet niet foto’s te nemen en filmpjes te maken en uw resultaten te publiceren en delen via alle mogelijke kanalen (media, drukwerk, informatiestand, sociale media, etc.).

Waarom is afvalvermindering zo belangrijk?

Afvalvermindering staat hoog op de agenda van de Europese Unie. Huishoudelijk afval is sinds 1970 in gewicht verdubbeld en blijft al 15 jaar op een hoog niveau. In 2011 werd in de EU-lidstaten per inwoner 500 kg gemeentelijk afval geproduceerd (EU-27, gemiddeld. Bron: Eurostat). Dit afval is het gevolg van niet-duurzame productie- en consumptiemethodes. Bovendien vertegenwoordigt de consumptie van producten (inclusief hun productie, transport en distributie) bijna 50% van emissies die bijdragen aan klimaatverandering. Door deze toename in de hoeveelheid afval die verwerkt moet worden, zijn er meer infrastructuren voor ophaling en verwerking nodig, en de kost daarvoor weegt op het budget van de lokale en regionale overheden. In dit opzicht is afvalvermindering een eenvoudig en essentieel concept geworden op het gebied van afvalbeheer: het is een fundamenteel technische factor in afvalbeheer op lokaal niveau, maar ook een element dat ons moet herinneren aan de schaarste van natuurlijke rijkdommen.