35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

De EWAV 2009-2012

Waar komt de EWAV vandaan?

De Europese Week van de Afvalvermindering is een project dat financiële steun geniet van het LIFE+ programma van de Europese Commissie. Het project brengt 5 partners samen en beslaat een periode van 4 jaar, hoewel de Week momenteel een terugkerend evenement is dat één keer per jaar plaatsvindt.
De EWAV werd oorspronkelijk opgestart in 2009, toen al met de steun van het LIFE+ Programma.
Op basis van het oorspronkelijke project werd de EWAV verfijnd en uitgebreid. Het omvat nu verschillende nieuwe elementen:

De toenemende invloed van de EWAV in Europa

Tijdens de editie 2012 van de EWAV werden er in 27 landen sensibiliseringsactiviteiten rond afvalpreventie gehouden.

EWWR Countries

Een recordjaar

De vierde EWAV vond plaats van 17 tot 25 november 2012. Op alle vlakken kon een verhoogde activiteit worden vastgesteld. Er waren meer acties, domeinen en deelnemers dan ooit tevoren.

EWWR Actions

Tijdens de vierde editie van de Week, in 2012, werd een recordaantal van 10.793 acties gehouden.

EWWR Coordinators

Ook het aantal officiële EWAV-Organisatoren over heel Europa en daarbuiten nam geleidelijk toe. In 2009 had de EWAV nog 20 Organisatoren, terwijl dat cijfer sinds 2010 meer dan 30 bedraagt.

Diverse spelers en acties

De acties die tijdens de vier edities van de EWAV werden ingevoerd, namen talloze vormen aan. Zo waren er onder meer conferenties, informatiestands, wedstrijden en tentoonstellingen. De plaatsen van de sensibiliseringsacties waren al even veelzijdig. Er werd bijvoorbeeld afval voorkomen in stations, supermarkten, bedrijven, scholen, luchthavens en op het internet.

U vindt alle officiële acties in de EWAV-database. U kunt ook foto’s en filmpjes van de acties bekijken. Elk jaar wordt er na afloop van de Week een prijsuitreiking georganiseerd. De beste Projectdragers uit elke categorie worden dan verkozen en beloond.

Gemeenschappelijke acties – over heel Europa en daarbuiten!

De laatste drie edities van de EWAV omvatten speciale initiatieven die op verschillende plaatsen op hetzelfde moment of volgens dezelfde procedure werden ingevoerd. Tijdens de EWAV van 2010 vond in verschillende landen in Europa, Brazilië en de Dominicaanse Republiek een flashmob met vuilnisbakken plaats. Dit initiatief werd de BatucaMob genoemd.

EWWR

EWAV 2011 voerde gemeenschappelijke acties rond symbolische afvalstromen in (papier, verpakking, voedselverspilling, hergebruik & reparatie). Het belangrijkste kenmerk van de gemeenschappelijke acties was meten hoeveel afval er tijdens de actie werd vermeden. Zo konden de Projectdragers die een gemeenschappelijke actie uitvoerden meteen de resultaten van de afvalpreventie tonen.

Communicatiemiddelen van de EWAV

Er werden diverse communicatiemiddelen ontwikkeld om de EWAV te promoten. De middelen werden in de loop van de vier jaar in het project opgenomen. De EWAV heeft een Facebook-pagina, een onlinespel en een elektronisch stripverhaal.
Bovendien ontwikkelde de EWAV verschillende communicatiemiddelen voor EWAV-Organisatoren en Projectdragers, om ze te helpen de Week te promoten. Deze middelen omvatten logo’s, posters, een folder en banners. Daarnaast kregen Projectdragers de mogelijkheid om methodes te downloaden voor de uitvoering van specifieke sensibiliseringsacties en gemeenschappelijke acties. Zo kunnen ze inspiratie halen uit succesvolle ideeën die in het verleden werden gebruikt.
Gelieve voor een toegang tot de grafische tools contact op te nemen met het EWAV-secretariaat.