35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Het LIFE+ Programma

Life Plus

Het LIFE+ programma is het financiële instrument van de EU voor het milieu, met de bedoeling om bij te dragen tot de implementatie, update en ontwikkeling van het milieubeleid, door projecten met een Europese meerwaarde te helpen financieren.

Het LIFE+ Programma bestaat uit drie onderdelen: Natuur en Biodiversiteit, Milieubeleid en -beheer, en Informatie en Communicatie. De EWAV wordt van juli 2013 tot juni 2017 ondersteund door het luik ‘Informatie en Communicatie’ van het LIFE+ Programma.

De Europese Week van de Afvalvermindering: een LIFE+ Informatie- en Communicatieproject

Het Life+ Informatie- en Communicatieprogramma is gericht op de verspreiding van informatie over en de sensibilisering voor milieuproblemen, waaronder ook de preventie van bosbranden. Bovendien wil het ondersteuning bieden voor begeleidende maatregelen zoals informatie- en communicatieacties, campagnes, maar ook conferenties en opleidingen.

Life Plus Website

Ontdek meer over het LIFE+ Programma op de website van Life+.