35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Het project

De Europese Week van de Afvalvermindering is een initiatief ter bevordering van sensibiliseringsacties rond een duurzaam grondstof- en afvalbeheer gedurende één week.

Ze spoort een heel breed publiek (overheden, privébedrijven, de maatschappij en de burgers zelf) aan om mee te doen.

Reduce, Reuse Recycle

Wat zijn de doelstellingen van de EWAV?

Wat zijn de voornaamste kenmerken van de EWAV?

De kern van de boodschap: 3 R’s en een schoonmaak

De acties die in de EWAV kaderen, draaien rond de 3 R’s: Reduce waste (afval verminderen), Reuse products (producten hergebruiken), Recycle material (materiaal recyclen).
De 3 R’s staan voor de mogelijkheden die zou moeten worden overwogen wanneer men een strategie voor afvalbeheer wil uitwerken.

Volgens de hierboven geïllustreerde hiërarchie zou afvalvermindering altijd de eerste prioriteit moeten zijn. Vermindering betekent in de eerste plaats minder grondstoffen gebruiken en omvat ook strikt vermijden, maar ook een vermindering aan de bron. De tweede optie is het hergebruik van producten. Dit omvat ook de voorbereiding voor het hergebruik. De derde prioriteit, en de laatste optie voor afvalbeheer die een rol speelt in de EWAV, is de recycling van materialen.

Actiethema’s

  1. Vermindering: strikt vermijden en vermindering aan de bron
  2. Hergebruiken: voorbereiding voor hergebruik en hergebruiken zelf
  3. Recycling: afval sorteren en recycleren
  4. Let’s Clean Up Europe! - Europese Clean Up Day