35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Afvalpreventie Themadagen

De acties die in de EWAV kaderen, draaien rond de 3 R’s: Reduce waste (afval verminderen), Reuse products (producten hergebruiken), Recycle material (materiaal recycleren). De 3 R’s staan voor de mogelijkheden die zou moeten worden overwogen wanneer men een strategie voor afvalbeheer wil uitwerken.

Volgens deze hiërarchie zou afvalpreventie (met inbegrip van strikt vermijden, vermindering aan de bron en hergebruik) altijd de eerste prioriteit moeten zijn.

Afvalpreventie geniet daardoor een vooraanstaande plaats in de Europese Week van de Afvalvermindering. Om dit in de kijker te zetten, zullen er tijdens de Week in heel Europa vier verschillende Afvalpreventie Themadagen worden georganiseerd, één per editie van de EWAV:

Voor elk thema zullen informatiebladen met een omschrijving van de sensibiliseringsacties worden aangeboden, samen met andere specifieke hulpmiddelen.

Natuurlijk zijn ook andere communicatieacties rond afvalpreventie welkom. Ze kunnen tijdens de Week worden ingevoerd, ook als ze niet kaderen in de Afvalpreventie Themadagen.

Doe mee!

Ziet u het zitten om dit jaar een Afvalpreventie Themadag op touw te zetten?

Vul dan het registratieformulier in en stuur het naar de EWAV-Coordinator die verantwoordelijk is voor uw regio.