35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Afvalpreventie Themadagen 2013 - Hergebruik

De eerste Preventie Themadagen, die plaatsvinden tijdens de EWAV in 2013, zullen focussen op hergebruik.

Thematic Reuse

De bevordering van hergebruikactiviteiten heeft een sterke waarde voor duurzame ontwikkeling omdat ze niet alleen milieubescherming promoot via afvalpreventie, maar ook bijdraagt tot sociale doelen zoals armoedebestrijding, sociale integratie en gelijkheid, het scheppen van banen en zoveel meer.

De Afvalpreventie Themadagen 2013 rond hergebruik zullen worden ingevoerd in samenwerking met diverse spelers in de sociale economie, zoals het RREUSE Network, dat de campagne ‘Waste Watchers” – nu ‘Reuse more, Throw less’ gedoopt – op touw zette.

De uitvoering van hergebruikactiviteiten

Om de bevordering en organisatie van hergebruikactiviteiten tijdens de Week van 2013 te vergemakkelijken, vinden Coordinatoren en Projectdragers uitvoerige informatie en communicatiemiddelen over dit onderwerp in de downloadzone.

Factsheets

Deze verzameling van informatiebladen over specifieke hergebruikactiviteiten moet u helpen bij de organisatie van dergelijke activiteiten. De informatiebladen bieden u niet alleen algemene informatie over de activiteit, maar bevatten ook tips bij de voorbereiding en uitvoering van de actie en een verzameling voorbeelden:

Tabel met gemiddelde gewichten

Dit instrument werd ontwikkeld om de hoeveelheid vermeden afval dankzij de prestaties van de hergebruikactiviteit te helpen becijferen. Het is een Excel-bestand waarin gebruikers verschillende objecten kunnen terugvinden, zoals meubels, juwelen, huishoudtoestellen en andere, maar ook het gemiddelde gewicht van zulke voorwerpen. De tabel met gemiddelde gewichten is een nuttig instrument voor de rapportering van de resultaten van de activiteit en om een betrouwbare vergelijking van de resultaten mogelijk te maken.

Hoe gebruikt u de tabel met gemiddeld gewichten:

  1. Vóór de hergebruikactie: druk het pdf-bestand af of breng een computer/tablet mee om het Excel-bestand rechtstreeks in te vullen.
  2. Tijdens de hergebruikactie: tel de artikels die werden geruild, verkocht of gerepareerd, per categorie. Gebruik hiervoor het pdf-bestand.
  3. Vul de uiteindelijke hoeveelheid (eenheden) geruilde/verkochte/gerepareerde artikelen in op het eerste blad van het Excel-bestand. De hoeveelheid vermeden afval (in kg) wordt nu automatisch berekend. We sporen u aan om deze informatie te gebruiken om het succes van uw activiteit op het vlak van afvalpreventie te publiceren en te bevorderen!
  4. Stuur het Excel-bestand naar uw EWAV-Coordinator.