35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

Let’s Clean Up Europe

Europese Clean Up Day

Elk jaar komen miljoenen tonnen afval terecht in oceanen, op stranden, in bossen en elders in de natuur. De voornaamste oorzaken zijn de niet-duurzame productie en consumptiepatronen van onze maatschappijen, ontoereikende strategieën voor afvalbeheer, en te weinig bewustzijn onder de bevolking.

Om de hoeveelheid afval in de natuur aan banden te leggen en het probleem zichtbaarheid te geven, coördineert de EWAV (Europese Week van de Afvalvermindering) een jaarlijkse Clean Up Day op Europese schaal.

Let's Clean Up Europe

Een Europese beweging

De voorbije jaren werden in Europa verschillende schoonmaakcampagnes op touw gezet om het probleem van het sluikafval aan te pakken. De Europese Clean Up Day, “Let’s Clean Up Europe!”, wil deze initiatieven bundelen om een clean up day in het leven te roepen die in heel Europa op dezelfde dag zal plaatsvinden en zoveel mogelijk burgers tracht te betrekken en te bereiken. De Europese Clean Up Day vindt plaats op 12-14 mei 2017.

Door deel te nemen aan “Let’s Clean Up Europe!” en hun milieu te helpen schoonmaken, kunnen deelnemers zien hoeveel afval er in hun buurt werd gedumpt. Deze actie biedt een unieke kans om burgers te sensibiliseren voor het sluikafvalprobleem en het gedrag van mensen te veranderen.

De organisatie van uw Clean Up Day

Hieronder vindt u de voornaamste stappen die u zult moeten ondernemen om uw clean up day te plannen. Find out more about Let’s Clean Up Europe and on how to organise a clean-up action in the Let’s Clean Up Europe Factsheet

Vóór de actie:

Op de dag zelf:

Na het opruimen zou het fantastisch zijn als u uw feedback, samen met foto’s en filmpjes van uw clean up day, naar uw coördinator kon sturen.

Kom ons versterken!

Als u een lokale clean up day wilt registreren, dan kan dat via het coördinatieteam dat verantwoordelijk is voor uw regio.

Lijst met coördinatoren - Let’s Clean Up Europe 2017

Communicatie-instrumenten

Een set van communicatie-instrumenten voor de promotie van “Let’s Clean Up Europe!” werd ontwikkeld en zal via de coördinatoren beschikbaar zijn voor alle deelnemers.

Join us on Facebook! www.facebook.com/pages/Lets-Clean-Up-Europe-Official/