35

acties in 2017!

...en we blijven tellen!

You are offline: login here

EWWR Coordinators

Hoe deelnemen: als Coordinator

Coordinatoren van de Europese Week van de Afvalvermindering zijn overheidsdiensten die bevoegd zijn voor afvalbeheer.

Map

Ze treden op als coördinatoren van de EWAV op het bevoegdheidsniveau dat ze in hun land vertegenwoordigen. In die hoedanigheid staan ze in voor de bevordering van de EWAV op hun grondgebied. Bovendien verzekeren ze de registratie, validatie en coördinatie van acties die worden voorgesteld door Projectdragers. De overheidsinstanties kunnen beslissen deze taken te delegeren aan een verbonden organisme dat zij officieel aanstellen.

In landen, regio’s of gebieden die niet door een nationale, regionale of lokale Coordinator worden gedekt, zal het EWAV-secretariaat als Coordinator optreden. U vindt de EWAV-Coordinatoren van deze editie van de EWAV in de lijst met coördinatoren.

Training

Om de Coordinatoren te helpen bij de organisatie van de Europese Week van de Afvalvermindering, zullen ieder jaar verschillende trainingmomenten georganiseerd worden. Meer info hierover op de training pagina.

Map

Word een Organisator! Om de rol van EWAV-Coordinator te kunnen vervullen, moet u een Europese overheidsdienst met een erkende bevoegdheid in het domein van het afvalbeheer zijn. EWAV-Coordinatoren moeten officieel aansluiten op de doelstellingen van de Europese Week van de Afvalvermindering en op diverse verbintenissen binnen het kader van het project, en dat via een ondertekening van het Verbintenissenhandvest van Coordinatoren.
Om een EWAV-Coordinator voor de volgende editie van de EWAV te worden, vult u het Verbintenissenhandvest van Coordinatoren in en stuurt u dit terug naar het EWWR Secretariat